dynamic modulus

WA-RD 870.1
Authors: 
Pizhong Qiao, Zhidong Zhou.
Originator: 
Washington State Transportation Center (TRAC-WSU). Washington State University. Department of Civil and Environmental Engineering.
Publication Date: 
Monday, October 16, 2017
WA-RD 790.1
Authors: 
Pizhong Qiao, David I. McLean, Fangliang Chen.
Originator: 
Washington State Transportation Center (TRAC)
Publication Date: 
Saturday, June 30, 2012
WA-RD 704.1
Authors: 
Laith Tashman, Muthukumaran A. Elangovan.
Originator: 
Washington State Transportation Center (TRAC)
Publication Date: 
Saturday, December 1, 2007