DRIVE Net

WA-RD 873.1
Authors: 
Mark E. Hallenbeck, John Ishimaru, Zhiyong Cui, Duane Wright, Yinhai Wang, Weibin Zhang, Kristian Hendrickson
Originator: 
Washington State Transportation Center (TRAC-UW)
Publication Date: 
Monday, August 14, 2017
WA-RD 873.2
Authors: 
Weibin Zhang
Originator: 
Washington State Transportation Center (TRAC-UW)
Publication Date: 
Monday, August 7, 2017
WA-RD 854.1
Authors: 
Yinhai Wang, Weibin Zhang, Kristian Henrickson, Ruimin Ke, Zhiyong Cui.
Originator: 
Smart Transportation Applications and Research Laboratory. University of Washington.
Publication Date: 
Thursday, December 1, 2016